Intervju: Petar Kovačević, CEO MINT web video platforme

Mladi su suočeni sa brojnim promenama životne svakodnevice koje su najizraženije u sferi rada i koje zahtevaju brzo i fleksibilno prilagođavanje obrazovnog sistema uslovima koji vladaju na tržištu. Nedovoljno se razvijaju preduzetničke veštine… Nastavite sa čitanjem