O Nama

Vizija

Postati organizacija koja je nosilac kreativnog razvoja  grada Pančeva.

Misija

Pomažemo građanima i građankama Pančeva da učestvuju u stvaranju kreativnog okruženja.

Ciljevi:

 1. afirmacija vrednosti aktivizma i volonterizma
 2. afirmacija preduzetništva
 3. jačanje uloge koncepta celoživotnog učenja u društvu
 4. promocija značaja kreativnih industrija za razvoj zajednice
 5. razvoj i promocija kulturoloških vrednosti
 6. ostvarivanje ravnopravnosti među polovima

Vrednosti:

 1. kontinuirano učenje
 2. promena
 3. fokus na mlade
 4. posvećenost
 5. tolerancija
 6. jednakost
 7. solidarnost

Rad Connectinga organizovan je oko dva programa:

1.Volonterizam – Regionalni volonterski centar Pančevo

U sklopu ovog programa Connecting je inicirao osnivanje Regionalnog volonterskog centra Pančevo (u daljem tekstu: RVCP). RVCP je dobrovoljna mreža organizatora volontiranja sa teritorije Južnog Banata, koja afirmiše i promoviše aktivnu i pozitivnu ulogu volontiranja u zajednici, kroz razvoj  volonterskih programa i vrednovanje i nagrađivanje volonterskog rada.

Podrazumeva:

 • Povezivanje volontera/ki sa prilikama za volontiranje – RVCP upravlja bazom od preko 200 volontera/ki i povezuje volontere/ke sa prilikama za volontiranje i organizatore volontiranja sa volonterima/kama, koji su im potrebni.
 • Vrednovanje volonterskog rada – zavođenje bodova u volonterskim knjižicama prema unapred definisanoj metodologiji
 • Informisanje i savetovanje – odnosi se na individualno savetovanje volontera/ki i ljudi zainteresovanih za volontiranje, kao i na organizatore volontiranja. Zatim na mentorski rad sa mladima, pomoć u analizi i izboru raspoloživih kampova i volonterskih programa i overavanje bodova u volonterskim knjižicama.
 • Slanje volontera na međunarodne volonterske kampove – podrazumeva pomoć u analizi i izboru raspoloživih kampova
 • Razvijanje volonterskih programa u lokalnoj zajednici
 • Promocija i afirmisanje volontiranja u zajednici – promocija i dodela godišnjih volonterskih nagrada za NajVolontera/ku, NajVolontersku akciju i NajInicijativu. Organizovanje Sajma volontiranja i godišnje konferencije povodom Međunarodnog dana volontera 5. decembra.
 • Edukativne programe usmerene na jačanje kapaciteta organizatora volontiranja
 • Razvoj i unapređenje onlajn platforme

Ciljevi programa su sledeći:

 • Pančevo grad aktivizma
 • da svim ljudima dobre volje omogućimo da volontiraju
 • jačanje kapaciteta organizatora volontiranja
 • afirmacija vrednosti aktivizma i volonterizma u zajednici
 • jačanje uloge koncepta celoživotnog učenja u društvu
 • ostvarivanje ravnopravnosti među polovima

2.Kreativni ekosistem

Podrazumeva :

 • Administriranje radom wow platforme
 • Edukativne programe usmerene na jačanje kapaciteta zajednice (svih interesnih grupa na lokalu)
 • Coworking day u cilju okupljanja zajednice i izgradnje kreativnog ekosistema
 • Kreativni festival
 • Prodajne izložbe za profesionalce iz kreativnih industrija
 • Tematska druženja za profesionalce iz kreativnih industrija

Ciljevi programa su sledeći:

 • Pančevo kreativni grad
 • Izgradnja kreativnog centra
 • Povezivanje preduzetnika/ca
 • Povezivanje profesionalaca sa kompanijama
 • Promocija preduzetništva, preduzetničkih vrednosti, preduzetničke kulture i preduzetničkih uspeha
 • Osnaživanje budućih i sadašnjih preduzetnika veštinama i znanjima koja su im potrebna za razvoj binisa
 • Obezbeđivanje usluga koje su od pomoći preduzetnicima

Letnja škola tech preduzetništva Startap supermarket – http://www.slideshare.net/DenizHoti/startap-supermarket-narativni-izvetaj

Platforma WOW4COMMUNITY – http://wow4community.com/

Advertisements