Regionalni volonterski centar

Regionalni volonterski centar Pančevo je dobrovoljna mreža organizatora volontiranja sa teritorije Južnog Banata, koja afirmiše i promoviše aktivnu i pozitivnu ulogu volontiranja u društvu, kroz razvoj  volonterskih programa i vrednovanje i nagrađivanje volonterskog rada. Regionalni volonterski centar predstavlja platformu koja promoviše značaj i vrednosti volontiranja i povezuje volontere sa prilikama za volontiranje.

Misija RVC-a je da inspiriše i podstakne ljude sa teritorije Južnog Banata, da kreiraju društvene promene kroz proces građanskog angažmana i doživotnog učešća u volonterskim programima.

Vizija RVC-a je društvo aktivnih građana koje prepoznaje volontiranje kao oblik odgovornog i poželjnog društvenog delovanja.

Regionalni volonterski centar Pančevo nastao je 2014. godine uz podršku Ministartva omladine i sporta Republike Srbije, a na inicijativu organizacije Connecting people, Kancelarije za Mlade iz Pančeva, Doma omladine Pančevo i vodećih omladinskih organizacija sa terotorije Južnog Banata koje su prepoznale značaj i vrednost volontiranja. Na osnivačkoj Konferenciji, 17. oktobra 2014. godine, u holu Gradske Uprave Pančeva organizacije su potpisale Memorandume o razumevanju i Protokole o saradnji. Na konferenciji prisutnima su se obratili Deniz Hoti, koordinator Regionalnog volonterskog centra i jedan od osnivača organizacije Connecting people, Snežana Ćuruvija ispred Refraction tima i Jovan Samoilov, ispred Doma omladine Pančevo.

Pogledajte video sa Konferencije:

Organizacija „Connecting people” brine o radu  Regionalnog volonterskog centra. Više informacija o udruženju “Connecting people” na: http://bit.ly/connectingp

Informacije o članicama Regionalnog volonterskog centra ovde.

Advertisements